Наука и образование

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ


м. Харків,
вул. Чернишевська, 94
Тел: +38 (057) 700-31-71
e-mail: post@nuczu.edu.ua
www.apbu.edu.ua

univer_tsivilnogo_zakhistu.jpgПровідний вищий навчальний заклад МНС України IV рівня акредитації, одне із найстаріших закладів пожежно-рятувального профілю в країнах СНД.

Сьогодні університет готує фахівців для підрозділів МНС України, Азербайджанської Республіки, Таджикистану, Російської Федерації, інших міністерств і організацій усіх форм власності за такими освітньокваліфікаційними рівнями: – «бакалавр» за спеціальностями: «Пожежна безпека», «Цивільний захист», «Охорона праці», «Психологія», «Екологія, охорона довкілля і збалансоване природокористування», «Хімічна технологія»; – «спеціаліст» за спеціальностями: «Цивільний захист», «Охорона праці», «Управління у сфері цивільного захисту», «Пожежна безпека», «Психологія» за спеціалізацією «Екстремальна і кризова психологія»; – «магістр» за спеціальностями: «Цивільний захист», «Охорона праці», «Управління у сфері цивільного захисту», «Управління пожежною безпекою», «Пожежна безпека», «Психологія».

Університет також проводить перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, у тому числі керівних, науково-педагогічних, науково-дослідних, наукових, педагогічних кадрів за напрямами: «Пожежна безпека», «Цивільний захист», «Державне управління», «Психологія».

Через докторантуру і ад’юнктуру здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації(докторів і кандидатів наук) за науковими спеціальностями «Пожежна безпека», «Цивільна оборона», «Психологія діяльності в особливих умовах». В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради з розгляду докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями «Пожежна безпека» і «Цивільний захист»; з розгляду кандидатських дисертацій за фахом «Психологія діяльності в особливих умовах».

Національний університет цивільного захисту України має можливість навчати більше 3000 курсантів і студентів денної форми на 5 факультетах: цивільного захисту; оперативно-рятувальних сил; соціальнопсихологічному; пожежної безпеки; техногенно-екологічної безпеки.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 19 кафедр. Серед науково-педагогічного складу учбового закладу – 20 докторів наук і професорів, 140 кандидатів наук і доцентів.

Практичне навчання курсантівпершокурсників організоване на учбовому полігоні в урочищі Фигуровка Чугуївського району Харківської області на лівому схилі берега річки Сіверський Донець. 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МНС УКРАЇНИ


79000, м. Львів,
вул. Клепарівська, 35
Тел.: +38 (032) 233-14-77,
233-05(03)-44,
тел./факс:+ 38 (032) 233-00-88.
www.ubgd.lviv.ua

lviv_univer_bezpeki.jpgПровідний вищий навчальний заклад України у галузі безпеки людини. Університет є членом асоціації вищих навчальних закладів Європейського союзу, які працюють в галузі безпеки людини – European Fire Service Colleges Association (EFSCA). Щорічно університет посідає високі місця в різноманітних рейтингах вищих навальних закладів.

В університеті здійснюють підготовку фахівців для підрозділів МНС, інших міністерств, відомств та служб, приватних організацій, які займаються питаннями безпеки у всіх її сферах. Це інформаційна та транспортна безпека, пожежна та техногенна безпека, екологія та охоронна навколишнього середовища, охорона праці та інші.

Навчально-наукова база університету є однією з найкращих в Україні. У навчальному процесі застосовують сучасні інформаційні технології, які роблять навчання цікавим та покращують якість засвоєння знань.

Форми навчання: денна, заочна (за держзамовленням та на контрактній основі). Усім випускникам видається диплом державного взірця.

Працевлаштування:

випускники денної форми навчання за державним замовленням (курсанти) отримують спеціальне звання «лейтенант служби цивільного захисту» та скеровуються для подальшого проходження служби;

випускники університету, які навчались за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються в підрозділах МНС та інших відомствах. 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


04074, м. Київ,
вул. Вишгородська, 21
тел.: +38 (044) 430-82-17,
факс: +38 (044) 430-91-91;
e-mail: iduscz.kyiv@mns.gov.ua
www.iducz.gov.ua

institut_dergupravlinnja_u_sferi_tsivilnogo_zakhistu.jpgОсновними напрямами діяльності Інституту є:

  • надання освітніх послуг згідно з державним замовленням та договірними зобов’язаннями для потреб центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб тощо;
  • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
  • здійснення наукової і науковотехнічної експертизи у сфері науковотехнічних розроблень та дослідно-конструкторських робіт, фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі на стадії їх практичного застосування (впровадження, використання, наслідки використання тощо);
  • організаційне та науково-методичне керівництво мережею територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.