Протипожежне скло. Оцінка ефективності

22.03.2013

alexey_abramov.jpgОлексій Абрамов
Керівник випробувального центру
ТОВ «ТЕСТ»
www: firetest@com.ua 


Лого Тест.jpgОстаннім часом в Україні все більше застосовуються світлопрозорі конструкції, які сприяють покращенню дизайну, інформативності та природному освітленню будинків та приміщень. Найпоширенішим елементом для улаштування світлопрозорих конструкцій (вікон, зовнішніх прозорих огороджувальних конструкцій, перегородок, елементів скління дверей та воріт тощо) є силікатне скло та матеріали на його основі (наприклад, прозорі будівельні блоки).  На застосування світлопрозорих конструкцій в будинках є певні обмеження з точки зору пожежної безпеки. Так, згідно з ДБН В.1.1-7-2002* «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», межа вогнестійкості прозорих елементів огороджувальних конструкцій або протипожежних перешкод має бути зазвичай не меншою, ніж нормована межа вогнестійкості огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою ЕІ. Наприклад, скління протипожежних дверей 1-го типу повинно мати вогнестійкість ЕІ 60, засклена перегородка 1-го типу – ЕІ 45, вікно в протипожежній стіні 1-го типу – ЕІ 60 (літери ЕІ позначають клас вогнестійкості за ознаками втрати цілісності (Е) та теплоізолювальної здатності (І). Цифрове позначення – межа вогнестійкості в хвилинах). В окремих обґрунтованих випадках вимоги до межі вогнестійкості засклених конструкцій можуть бути підвищені.

Відповідно до ДБН В.1.1-7-2002*, можуть застосовуватись конструкції з заскленими елементами, які відносяться тільки до класу Е за умови, коли розмір скління не перевищує 0,1 м2. В окремих випадках, за погодженням з органами держпожнагляду, засклені конструкції класу Е можуть застосовуватись, наприклад, для відокремлення приміщень класу Д (відсутні горючі матеріали) або улаштування таких конструкцій сумісно з системами зрошення тонкорозпиленою водою.

protipogegne_sklo1.jpg

Засклені конструкції з використанням звичайного скла та склопакетів з нього не забезпечують необхідної межі вогнестійкості. Перегородка (фото 1) завтовшки 80 мм із прозорих будівельних блоків, що укладені на будівельному розчині, має клас вогнестійкості лише Е 15.

Для забезпечення нормованих меж вогнестійкості засклених конструкцій застосовуються спеціальні протипожежні стекла (рис. 1).protipogegne_sklo.jpg

Протипожежне скло класу Е одношарове виконується з термостійкого скла. Під час пожежі воно зберігає свою міцність до температури ~ 900 0С, але пропускає теплове випромінювання, густина якого може досягати декількох десятків кВт/м2. Це скло не забезпечує вогнестійкість за ознакою І.

Найчастіше в будівництві застосовується протипожежне скло класу ЕІ, яке буває тришарове та багатошарове.

Тришарове скло містить два шари звичайного скла, між якими розташовується товстий шар спеціального прозорого полімерного гелю. Під час вогневого впливу за температурним режимом «стандартної пожежі» (див. таблицю), шар скла, який знаходиться зі сторони пожежі, за 5-10 хв руйнується, темніє та «починає роботу» гель, а скло з протилежної сторони повільно прогрівається до температури 95-105 0С. Гель достатньо міцний і може вигинатися без руйнування.

protipogegne_sklo3.jpgБагатошарове скло містить декілька шарів звичайного скла завтовшки 3-6 мм, між якими розташовуються шари прозорого гелю завтовшки 1-2 мм. Під час вогневого впливу на таке скло йде поступова руйнація шарів скла та гелю. Зовнішня поверхня скла повільно прогрівається. На рис. 2 наведено характерний графік підвищення температури поверхні багатошарового скла, що протилежна вогневій дії.

На фото можна побачити характерні моменти випробувань протипожежних перегородок зі склінням (випробування засклених елементів дверей та воріт наведено в журналі F+S № 2 (50) за 2011 р.).

Випробування (оцінка ефективності засклених елементів) здійснюється за стандартами на випробування будівельних конструкцій та протипожежних перешкод, в яких встановлюються засклені елементи чи конструкції. Наприклад, ДСТУ Б В.1.1-6-2001 «Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість» відповідає EN 1634-1:2000, ДСТУ Б В.1.1-15:2007 «Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість» – EN 1364-1:1999, NEQ, ДСТУ Б В.1.1-20:2007 «Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість» – EN 1365-2:1999, NEQ.

protipogegne_sklo2.jpg

Випробування проводяться на вогневих печах, у яких створюється температурний режим «стандартної пожежі» за ДСТУ Б В.1.1-4-98*.

Втрата цілісності (ознака Е) конструкції під час випробувань оцінюється по загорянню ватного тампона, що підноситься до тріщин на поверхні зразка або за допомогою спеціальних щупів, які можна внести крізь тріщини або отвір у зразку до печі.

Граничним станом за ознакою втрати теплоізолювальної здатності (ознака І) є перевищення середньої температури поверхні зразка, що протилежна вогневому впливу, над початковою температурою на 140 0С або перевищення початкової температури в довільній точці поверхні зразка на 180 0С.

Оцінка ефективності засклених протипожежних перешкод, виконаних із застосуванням одношарового скла класу Е з улаштуванням на об’єктах сумісно з системами зрошення тонкорозпиленою водою, здійснюється за методикою ВППАУ-03 Державного центру сертифікації МНС України.

Для таких перешкод розрізняють два види граничних станів: - граничний стан за ознакою втрати цілісності (ознака Е); - граничний стан за ознакою втрати здатності стримувати потік теплового випромінювання (ознака W за ДБН В.1.2-7-2008).

protipogegne_sklo4.jpg

Граничним станом втрати здатності стримувати потік теплового випромінювання є стан, коли густина теплового потоку на відстані 1 м від поверхні перешкоди або на границі зони зрошування (в разі, коли зона зрошування по товщині більша за 1м ) перевищує 15 кВт/м2.

Під час випробувань (рис. 3) тепловий потік від заскленої перегородки поступово збільшується по мірі прогріву печі (розпилена вода слабо екранує (поглинає) тепловий потік). Починаючи з 4-ї хвилини випробувань, коли температура в печі перевищує 500 0С, розпилена вода починає перетворюватись на пару. Підвищення теплового потоку від скління йде більш повільно. Якщо тепловий потік перевищує значення 15 кВт/м2, відбувається загоряння горючих матеріалів (папір, тканини, деревина, картон), які перед випробуваннями розміщувалися на відстані 1 м від скління.

protipogegne_sklo5.jpg

Розпил води має бути тонкодисперсним (розміри частинок – декілька мкм), оскільки більш крупні частинки води, що потрапляють на розігріте одношарове скло, можуть привести до його руйнування. Тобто, для улаштування протипожежних перешкод виконаних із застосуванням одношарового скла класу Е сумісно з системами зрошення, необхідно враховувати значну кількість чинників. Такі системи мають обмежене застосування.

Найбільшого поширення в Україні набули засклені системи, в яких застосовується скло класу ЕІ, виробництва українського концерну «Сакура» та європейських фірм PROMAT, SCHOTT, PYLKINGTON, GLAVERBEL. 


Тематика:  Огнезащитные материалы
Автор:  F+S
Источник:  http://security-info.com.ua

Возврат к списку


Материалы по теме:Гардеробные номерки
Купить гардеробную из массива. Эксклюзив. Современный дизайн
parallaks.com