Причини і наслідки, що виникають при відмові систем пожежної автоматики

20.04.2013

леонид_евменьев.jpgЛеонід Євмєньєв

Фахівець з пожежозахисту


Тема пожежної небезпеки і оперативного реагування на таку надзвичайну подію як пожежа, залишається актуальною, тому вважаю за доцільне ще раз дещо нагадати про системи пожежної сигналізації (СПС) та автоматичні системи пожежогасіння (АСПГ). Зокрема, відповісти на декілька характерних запитань: для чого вони призначені, які функції виконують, з чого складаються системи пожежної автоматики (автоматичні, автономні, з ручним керуванням)? При цьому необхідно попередити про один нюанс. Дана стаття не розглядає системи пожежозахисту, які виконано із застосуванням таких вогнегасних засобів, як вода, водопінні розчини, піни низької, середньої та високої кратності.

Отже, СПС та АСПГ призначені якомога швидше виявити на об’єкті первинні ознаки пожежі (дим, полум’я, динамічне підвищення температури), зокрема:

 • не адресовані – при виявленні первинних ознак пожежі визначають пожежний шлейф, у якому спрацював пожежний сповіщувач;
 • адресовані – при виявленні первинних ознак пожежі визначають конкретне місце знаходження пожежного сповіщувача, що спрацював;
 • визначити ці ознаки як пожежу. Функції, які СПС та АСПГ виконують під час роботи:
 • цілодобово працюють і постійно контролюють стан навколишнього середовища на об’єкті за параметрами, визначають зміни, які призначені виявляти встановлені у шлейфах СПС пожежні сповіщувачі;
 • не адресовані – постійно контролюють стан навколишнього середовища на об’єкті в приміщеннях, де прокладено пожежні шлейфи, і здатні визначити первинні ознаки пожежі в кожному окремо взятому пожежному шлейфі;
 • адресовані – постійно контролюють стан навколишнього середовища на об’єкті, визначаючи місце, приміщення, у навколишньому середовищі якого виникли первинні ознаки пожежі;
 • основне джерело електричного живлення повинно передбачати автоматичний перехід на резервну електромережу за допомогою автомата введення резерву (АВР) або, за умови відсутності основного джерела електричного живлення, і у резервній електромережі, СПС та АСПГ переходять на електроживлення від власних джерел енергії – акумуляторних батарей (АКБ);
 • сповіщують про пожежу, що визначена;
 • ввімкнути та вимкнути обладнання, пристрої, технологічні та електричні мережі і т.п.;
 • розпочати процес гасіння осередку вогнища.

До складу автоматичної СПС та АСПГ (адресованої, не адресованої) входять: прилад пожежний приймально-контрольний (ППКП); блоки, пристрої, ППКП керування вогнегасними засобами; пожежні шлейфи різного призначення. Залежно від завдання, яке виконує пожежний шлейф, типу пожежних сповіщувачів визначаються параметри цих шлейфів і схема реагування на виникнення в них сигналу (дим, температура, вогонь), який ППКП визначає як пожежу. Існують встановлені у шлейфах інші додаткові пристрої – ізолятори, індикатори, повторювачі стану пожежного сповіщувача і т.п.

Загалом сучасна СПС – це набір складних електронних пристроїв, які в комплексі повинні забезпечувати своє протипожежне призначення.

Та навіть найсучасніший електронний пристрій не може бути повністю надійним. Чому?

Аналізуючи відмови СПС та АСПГ, можна визначити шість основних критеріїв, що призводять до некоректної роботи цих систем.

 1. Нефахове виконання проектної документації.
 2. Непрофесійне виконання робіт з монтажу.
 3. Відсутність, або неналежне виконання робіт з технічного обслуговування (ТО).
 4. Намагання самостійно «удосконалити» ППКП та інші прилади.
 5. Застосування як основного джерела електроживлення неякісної електричної енергії.
 6. Людський фактор.

Проаналізуємо кожний пункт окремо.

Нефахове виконання проектної документації

Проект – основа для початку роботи зі створення системи пожежозахисту. Від того, які будуть запропоновані технічні рішення, так і буде працювати система. На жаль, зустрічаються проекти, в яких дуже поверхнево викладено вимоги щодо запропонованої системи. А буває і так, що проектувальник неправильно визначає спосіб роботи систем пожежозахисту. Таке стає можливим з двох основних причин. Здебільшого це недостатня фахова підготовка проектувальника і, можливо не основна, та досить вагома – не завжди коректно викладені вимоги у Державних нормативних документах (НД). Проектувальник, крім обов’язкового дотримання вимог встановлених норм, повинен враховувати всі аспекти експлуатації систем. На сучасному об’єкті цих аспектів надто багато, тому глибоке вивчення, як кажуть фахівці, нюансів, які на перший погляд можуть здаватися дрібницями, є запорукою успішного виконання проекту. Не менш важливою є також технічна підготовка конструктора-проектанта СПС та АСПГ.

На сьогодні в державі не існує навчальних закладів, де б навчали, як аналізувати засоби пожежної автоматики стосовно переваг чи недоречностей. Навчанням проектантів за власною ініціативою займаються безпосередньо фірми, які виготовляють або постачають в Україну ці прилади й засоби. Тобто, самотужки, упродовж багатьох років готують собі фахівця. Але це за умови, що на фірмі вже працюють професіонали, бо саме вони і є запорукою належної підготовки інженера-проектувальника. Це також означає, що знання в основному він отримує за рахунок самопідготовки, і тут усе залежить від його сумлінності та загальнотехнічної підготовки. Та, як кажуть, час – це гроші, а на багатьох новостворених «фірмочках» інколи весь штат складається з кількох чоловік, зазвичай у недалекому минулому далеких від проблем пожежозахисту фахівців або, що ще гірше, просто колишніх чиновників. От і беруться за справу дилетанти, незважаючи на те, що державою встановлені вимоги й правила, якими регламентовано діяльність підприємств, що займаються пожежозахистом. Переконаний, що це знову – питання часу.

Непрофесійне виконання робіт із монтажу

Від коректного, виконаного за сучасними технологічними вимогами монтажу електронних блоків і сповіщувачів, залежить, як будуть працювати СПС та АСПГ. По-перше, монтаж систем пожежозахисту повинен виконувати фахівець, який пройшов певний курс навчання, допущений до виконання такої роботи, а, головне, людина повинна бути відповідальною за роботу, яку виконує. Глибокий рівень знань з правил монтажу СПС та САПГ та знання нормативних документів, фізики дозволяють досвідченому монтажнику в деяких випадках навіть урахувати та виправити помилки, що можуть виявитися в проекті.

foto1.jpgfoto3_4.jpg

На жаль, серед так званих «супермонтажників» є непоодинокі факти «економії» виділених для облаштування певного об’єкту системою пожежозахисту матеріалів і навіть пристроїв пожежної автоматики. Такі, з дозволу сказати, «спрощення» закладають основу ненадійної роботи системи пожежозахисту, а «супермонтажник» зі зекономлених пристроїв успішно виконує роботи з так званої «халтури».

Проте у коректній і правильній роботі систем пожежозахисту зацікавлений і замовник. Це, як правило, той, хто, сплативши за пожежну безпеку свого об’єкту зароблені своєю працею гроші, прагне мати надійну в експлуатації, професійно виконану систему пожежозахисту. І таких замовників більшає. Слід відмітити, що одночасно стає значно менше таких, у кого на об’єкті монтаж СПС та АСПГ виконано не професійно (фото 1, 2, 5 ). Не перестану пояснювати: пожежозахист на об’єкті встановлюють не для пожежних, а для реального виконання ним, у разі потреби, своїх функцій. Сумний досвід доводить: пожежа – це, здебільшого, знову бізнес з нуля. А хибне спрацювання системи – людські жертви, значні збитки.

foto5.jpgfoto6-7.jpg

Сьогодні замовник особисто перевіряє коректність і правильність виконання робіт, працездатність систем, встановлених на об’єкті, часто для проведення оцінки запрошують незалежних фахівців - експертів. Тому ще на стадії проектування вдається виявити непрофесійну роботу, і це над важливо, адже пожежозахист об’єкту повинен працювати не один рік, а зазначені у проектній пропозиції матеріали, ППКП, сповіщувачі, комплектуючі мають відповідати вимогам EN. Це – сучасний підхід і він притаманний для держав з високою культурою та рівнем життя.

Страхування свого майна від нещасних випадків, в т.ч. пожежі, що є нормою у розвинених державах світу, поступово повинно стати обов’язковою нормою і в Україні.

Забезпечення безперервної надійної роботи СПС та САПГГ – основне завдання постійного регулярного технічного обслуговування.

Досвід експлуатації електронних блоків та систем будь-якого призначення, які змонтовано і не працюють, або працюють, але без належного технічного нагляду за їх станом, тобто покинуті напризволяще, обов’язково дають збої в своїй роботі.

При правильно організованій роботі на фірмі, що виконує ТО, де обов’язково виконуються регламентні роботи різних рівнів, проводиться регулярне навчання персоналу, що забезпечує експлуатацію систем пожежозахисту, не буває прикрих випадків, про один з яких, на мій погляд, варто сказати.

На солідному державному об’єкті встановлено адресовану СПС і автоматичну систему аерозольного пожежо гасіння, та при проведенні незалежної експертизи, яка була замовлена власниками підприємства, з’ясувалося наступне:

СПС перебувала в неробочому стані, з-понад 300 пожежних сповіщувачів працював один;

акумуляторні батареї в мережі запуску вогнегасних пристроїв не замінювалися і не перевірялися понад шість років і були повністю непридатні;

у пожежних шлейфах, крім пожежних сповіщувачів, одночасно були включені охоронні датчики. Тобто, ці шлейфи просто були відключені від ППКП.

У «Журналі з Техобслуговування» організацією, яка виконує роботи з ТО, виявлено запис: «Установка аэрозольного пожаротушения находится в нерабочем состоянии». І, дійсно, система, яка призначена для проведення гасіння, повністю не працює, а ті, хто повинен забезпечити чітку роботу системи гасіння, просто усунулися від виконання своїх обов’язків.

Те, що стан працездатності СПС та САПГ на об’єкті впродовж багатьох років не перевірявся відповідними контролюючими структурами, дивує. Монтаж АСПГ виконано з грубими порушеннями, блоки, які встановлено на висоті 0,5 м від підлоги, взагалі відкрити не можливо (фото 3). Запуск САПГ здійснюється в ручному режимі, просто потрібно ввімкнути необхідні вимикачі, які знаходяться у пластиковій коробці, на якій немає жодного запобіжного пристрою від несанкціонованого запуску (фото 7).

На одному, можна сказати, стратегічно важливому об’єкті інсталятори САПГ пішли ще далі: вони встановили посередині між ППКП здоровенну червону кнопку, її можна назвати «натисніть, хто бажає» (фото 4).

Знову доводиться використовувати слово формально. Роботи з ТОО – формальні, контроль – формальний. Мож ливо, це інерція нашого комуністичного минулого, коли всім керувала всемогутня КПРС і ні за що не відповідала, а СПС та САПГ скоріш за все нагадували бутафорські декорації театру абсурду? Коли СПС та САПГ встановлювали для того, щоб хтось «свій» заробляв на цьому гроші. Всі знали, що встановлені системи пожежозахисту не працюють. Про яке ТО могла йти мова, коли навіть сповіщувачі не були підключені до шлейфів?

Яка користь з пожежного димового точкового сповіщувача (фото 6), що було встановлено п’ять років тому і з тих пір з нього навіть не стирали пил ззовні, не кажучи про те, що для сповіщувачів подібного типу існує норматив, зазначений у паспорті, не рідше, ніж раз на півроку продувати стиснутим повітрям об’єм димової камери?

Всі ці фото зроблені автором на підприємствах України й дуже не хочеться, щоб Україна продовжувала цю, як кажуть, «совкову» традицію, коли СПС або САПГ встановлено на об’єкті для показухи.

foto8-9.jpgfoto10.jpgfoto11.jpg

Намагання самостійного «удосконалення» ППКП та інших приладів систем

Напрямок, що виник недавно у зв’язку з тим, що дехто з інсталяторів таким чином намагається вдосконалити працездатність встановлених СПС або САПГ.

Перша і найбільш поширена доробка – це виготовлення додаткових отворів для прокладання кабелів (фото 8, 9).

На фото 8, 9, п. 1 чітко видно, як інсталятор «доопрацював» ППКП, зробивши у його корпусі два додаткових отвори діаметром більш ніж 14 мм. Причому, на фото 8 чітко видно, яка культура виконання цих отворів – краї мають гострі ребра, заусенці. А через ці отвори протягують кабелі. Людина відповідальна розуміє, що дана «модернізація» недоречна щонайменше з двох причин. Перша – виробник ППКП має право не виконувати гарантійні зобов’язання. Друга – кабелі, прокладені крізь отвори, виконані таким чином, що їх не гарантовано від пошкодження ізоляційного покриття. Є і третій, не менш небезпечний для ППКП фактор такої «модернізації» – потрапляння на електронні плати часток металевої стружки. Вважаю, що людина розумна сприйме ці аргументи адекватно. Причому, на ППКП зовсім поруч виконано штатні отвори (п. 2).

Буває і пряме втручання в електронні схеми ППКП, видаляються системи блокування відкриття дверцят, блоки, що відповідають за коди доступу до програмування. Такі доопрацювання призводять тільки до біди. Відключена система світлозвукового оповіщення про стан ППКП призводить до загибелі людей. І ці випадки не поодинокі, особливо коли вогнегасною речовиною є інертний газ або синтетичні газові суміші (хладони).

Зокрема, з ППКП одного з українських виробників, який врахував якість електричної енергії для побутового призначення в Україні й облаштував прилад засобами захисту від такої якості, експлуатаційники, а, можливо, фахівці з проведення ТО, просто фізично видалили такий засіб (фото 10).

Застосування як основного джерела електроживлення неякісної електричної енергії

Не часто, та все ж зрідка з’являється інформація про те, що в Україні електричний струм, який застосовують для електроживлення, як це зазначено у ГОСТі 13109 «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ», не відповідає європейським нормам. Це справді так. Достатньо подивитися, що записано у показниках якості електроенергії розділ 4 цього документу (наводиться в оригіналі (рис. 1), де КЭ – качество энергии).

Зазначені показники якості при детальному вивченні ГОСТу одразу примусять задуматися не одного виробника ППКП.

Вимоги EN 54-2 (п. 15.9; 15.10; 15.11; 15.12; 15.13), EN 54-3 п. 5.16 та EN 54-4 п. 4.2; 5.1; 6.3; 9.2; 9.4 табл. 2 (випробування, пов’язані з електричними параметрами) не враховують всіх надзвичайних подій, які може створити електрична мережа живлення з подібними показниками якості.

Простіше за все, і це радять багато з виробників ППКП, слід використовувати стабілізатори напруги.

Деякі українські виробники, як це вже було зазначено, ввели до ППКП пристрої, що здатні забезпечити роботу ППКП навіть за параметрами показників якості, зазначеними на рис.1. Та більшість виробників ППКП, які розраховують системи живлення на вимоги EN, при встановленні цих ППКП, особливо у сільській місцині, мають значні проблеми. На жаль, це побічний фактор, але він суттєво впливає на коректну роботу ППКП, і його слід враховувати ще на початковій стадії, тобто проекту. ГОСТ 13109 передбачає обов’язкове урахування і включення у технічні умови на під’єднання споживачів електричної енергії і у договори на користування електричною енергією між організацією, яка забезпечує об’єкт електроенергією, і енергоспоживачем можливі граничні відхилення показників якості електроенергії. Такий підхід, можливо, дасть змогу відповідати перед Законом за завдані збитки або навіть людські жертви в разі нештатної роботи СПС або САПГ не тільки виробника й інсталятора ППКП, а й постачальника електроенергії.

Особисто ще ні разу не бачив подібних ТУ та договорів. Думаю, що це були б цікаві документи, і тому фірми, які встановлюють СПС або САПГ в регіонах з електричною напругою, регламентованою ГОСТ 13109, або не зважають на такі обставини, або, в кращому випадку, застосовують пристрої, якими намагаються досягти якості електричного струму за вимогами EN. Застосування додаткових пристроїв підвищує вартість обладнання і так не дешевих СПС або САПГ.

Неякісна напруга не забезпечує коректну штатну роботу ППКП як основного елемента СПС або САПГ, що і сприяє створенню нештатних ситуацій, призводить до збоїв у роботі СПС, САПГ.

Людський фактор

Все, про що написано вище, можна віднести до людського фактору. Люди не врахували, не зробили так, як належить, не виконали певні дії і т.п. На жаль, є певна категорія таких людей, для яких створити проблему на рівному місці – все одно, що випити склянку води. Вони можуть, наприклад, задимлювати два пожежні сповіщувачі, що знаходяться поруч, сіпати ручний пожежний сповіщувач і т.д. Прикро, але ніхто і ніколи не дізнається, хто ж його сіпнув. ППКП у журналі подій відмітить, що САПГ було запущено з «ручника» і… все. Таке, на жаль, трапляється, і досить часто. Добре, якщо досвідчений черговий персонал вчасно відреагує на сигнали АСПГ і ППКП. Але, на жаль, частіше буває так: АСПГ подає сигнал «пожежа», і першим з місця події втікає… правильно, черговий. Він не призупиняє пуск, хоча, може, і це передбачено ППКП, він не відчуває первинних ознак пожежі, не знаючи як працює АСПГ, тікає, залишаючи все напризволяще. Інстинкт самозбереження розвинутий у людей сильно, а фактор необізнаності підсилює його у рази. Тому не треба вимагати від такого чергового адекватних дій.

І, навпаки, людина обізнана, навчена, з якою проводилися відповідні практичні заняття, виконає все, щоб АСПГ не спрацювала хибно, або, навпаки, скоріше виконала своє пряме призначення – почала гасити пожежу.

Та зупинюсь ще раз на сповіщувачах пожежних ручних. Вони встановлені відповідно до НД на виходах та входах у приміщення. Тобто, будь-хто сторонній просто зірвавши, якщо вона є, пломбу, а то і просто кришку, сіпне, натисне на кнопку «пожежа». Далі все зрозуміло.

Автор чудово розуміє, що запобігти вандальному втручанню у роботу ППКП ще можна – ключі на дверцятах, пломби. Пропоную новий засіб захисту – коди доступу, які необхідно буде набрати для приведення у дію кнопок ручного пуску вогнегасних засобів. Причому код, якщо його зробити персональним для кожного з тих, хто відповідає за експлуатацію АСПГ або СПС, дасть змогу одразу встановити головне: хто виконав пуск АСПГ або ввімкнув сигнал тривоги на СПС.

porazateli.jpg

Отже, пропоную наступне.

На багатьох підприємствах введено системи контролю доступу. Кожен із членів колективу має відповідну картку, кліпсу і т.п., що ідентифікує людину.

Ручний пожежний сповіщувач, в якому буде вмонтовано засіб зчитування інформації з картки, кліпси, дасть змогу сповіщувачу спрацювати тільки після ідентифікації особи, яка хоче привести його в дію, і дасть добро.

Вважаю, цю модернізацію для САПГ зробити нескладно і конче необхідно.

Така нехитра система значно не підніме ціну ППКП і сповіщувача, а от користь від такого заходу очевидна.

Не буде необхідності встановлювати ручний пожежний сповіщувач у коробку (фото 11), в якій тепер, з метою захисту від несанкціонованого приведення сповіщувача у дію, ховають сповіщувач. Виникає досі не вирішена проблема: ким і як відкрити цю коробку, де зберігати ключі? У НД про це нічого не написано. Зате з’являються вказівки, подібні до зазначених на фото 12. Хто на що здатний…

Запропонована мною система захисту ППКП та ручних пожежних сповіщувачів до сьогодні не впроваджена і не запропонована ні одним виробником систем пожежної автоматики. Вважаю, що такий захист вводити треба. І не тому, що є країни з невисокою культурою суспільства, а тому, що це реально перешкоджає і зменшує можливість хибних спрацювань.

Щодо висновків… Він буде один. При створенні й обслуговуванні СПС і АСПГ необхідно позбутися формалізму. В Україні необхідно ввести незалежну технічну експертизу та експертну оцінку з виконання робіт з проектування, монтажу, технічного обслуговування СПС та АСПГ.

Результати незалежної експертної оцінки публікувати в пресі. А замовники зможуть на підставі об’єктивної, незалежної інформації вибирати собі виконавця робіт з пожежозахисту їх об’єктів.

Також в нашій країні конче необхідно створити факультети при вишах, які забезпечать навчання інженерних кадрів, професійно-технічні коледжі, училища для підготовки технічних фахівців середньої ланки і робочих професій. 


Тематика:  Охранно-пожарные системы
Автор:  F+S
Источник:  http://security-info.com.ua

Возврат к списку


Материалы по теме: