Системи інертизації та зниження концентрації кисню – настанови з проектування і монтування

24.05.2012

Настанова vds 3527, опублікована у березні 2007 року

vds.jpgУ березні 2007 року вийшли нові настанови VdS 3527 «Системи інертизації та зниження концентрації кисню – Настанови з проектування і монтування». У них було формалізовано вимоги до проектування, монтування та обслуговування стаціонарних систем інертизації та зниження концентрації кисню у будівлях та на промислових об’єктах. Ці настанови, в стислому вигляді викладені нижче. У наступному номері F+S розпочинаємо публікацію статей, які охоплюють нову, проте доволі перспективну в Україні тему –протипожежного захисту вітряних електростанцій.

ЗМІ останнім часом рясніють повідомленнями про введення в експлуатацію нових вітряних електростанцій, які було створено за останніми західними технологіями (як правило – німецькими). А що ж з протипожежним захистом таких «вітряків»? На жаль, поки що в Україні відсутні будь-які нормативні документи щодо протипо жежного захисту такого роду об’єктів, які є дуже пожежонебезпечними. Деякі статті даної тематики ґрунтуватимуться на діючому в Німеччині й у деяких країнах Європи стандарті VdS 3523, який було введено у дію в липні 2008 року.

Владимир_Носач.jpg

Володимир Носач, президент УФСБ
e-mail:
ufsb@i.ua

Чинність даних настанов поширюється на системи інертизації та зниження концентрації кисню за допомогою інертних газів для забезпечення тривалої інертизації та зниження концентрації кисню у кімнатах або прилеглих приміщеннях, а також для інертизації та зниження концентрації кисню у визначених випадках (наприклад, після зміни рівня небезпеки, при несправності). Дані настанови не можна застосовувати до систем попередження вибухів, систем газового пожежогасіння, інертизації рухомих контейнерів/резервуарів, систем, у яких через їхні функціональні особливості, але не з метою протипожежного захисту, реалізується принцип зменшення концентрації кисню (наприклад, для обробки сталі в умовах інертного газу для уникнення утворення оксидної плівки).

Поняття «зниження концентрації кисню» було введено у назву системи, для того щоб відрізнити цю систему від систем інертизації. Концентрація кисню, при якій працюють системи інертизації (незначна масова частка % згідно з Правилами запобігання вибухів BGR 104), є як правило значно нижчою, ніж у випадку з системою зниження концентрації кисню.

Дані настанови описують вимоги до процедури сертифікації, проектування, монтування й інспектування систем інертизації та зниження концентрації кисню, а також до приміщень, які прилягають до тих, що захищені.

Застосування

Настанови стосуються стаціонарних систем інертизації та зниження концентрації кисню, які мають наступне застосування.

Інертизація як запобіжний захід проти вибухів:

a) тривала інертизація:

 • захист виробничих процесів;
 • резервуари для горючих речовин;
 • конвеєри;
 • елеватори (наприклад, буре вугілля, активований кокс).

b) короткочасна інертизація:

 • елеваторні установки;
 • установки для подрібнення;
 • фільтрувальні установки;
 • промивання трубопроводів і резервуарів;
 • центрифуги, фільтри, реактори і т.д.

Інертизація як протипожежний захист:

 • складські приміщення;
 • серверні/апаратні приміщення телекомунікацій;
 • трансформаторна станція;
 • архів/зберігання даних;
 • виробничі лінії.

Тривала інертизація застосовується у випадках, коли:

 • є постійна небезпека виникнення несправності (наприклад, при хімічних процесах) або
 • неможливо забезпечити швидку інертизацію приміщення у випадку аварії (захист великої площі (склад), захист від вибиху).

При тривалій інертизації або зниження концентрації кисню приміщення/зона/резервуари, що захищаються, постійно утримуються в такому виді, що виключає можливість виникнення вибухів, спалахів або загоряння. За допомогою вбудованих пристроїв вимірювання та регулювання у зону, що захищається подається такий об’єм інертного газу, який не допускає перевищення допустимої або перевищення рівня розрахункової концентрації.

Таблиця 1. Системи інертизації та зниження концентрації кисню

Мета інертизаціїВимогаЗаходи
1.Попередження виникнення вибухонебезпечної атмосфери у нармальному режимі роботиПідтримання сталої низької концентрації кисню для наявних вибухонебезпечних речовинТривала інертизація з підтриманням рівня інертного газу та контролем середовища
2.Попередження виникнення вибухонебезпечної атмосфери у випадку несправностіІнертизація приміщення, що захищається при виникненні необхідності (часткова або повна інертизація в залежності від ситуації)

Постійне вимірювання і оцінка головних показників, автоматична подача інертного газу при перевищенні допустимого порогу концентрації або подача сигналу тривоги й інертизація приміщення в ручному режимі

Тривала інертизація з підтриманням рівня інертного газу і контролем за зниженням рівня кисню

3.Попередження виникнення пожежі або запобігання виникненню пожежіПідтримання сталої низької концентрації кисню для наявних  легкозаймистих речовинТривала інертизація з підтриманням рівня інертного газу та контролем за зниженням рівня кисню

Цілі

Системи інертизації та зниження концентрації кисню призначені для запобігання утворенню вибухонебезпечних сумішей або виникненню та поширенню відкритого полум’я за допомогою подавання у приміщення інертних газів (CO2, азот, благородні гази). На відміну від систем інертизації, система зниження концентрації кисню дозволяє доступ у приміщення людей без використання індивідуальних засобів захисту органів дихання. Системи зниження концентрації кисню, які були змонтовані згідно з даними настановами, повинні забезпечувати такий рівень захисту, як і установки газового пожежогасіння. Системи інертизації та зниження концентрації кисню поділяються на три групи відповідно до мети застосування (див. таблицю 1).

Приклади цілей інертизації:  

 • мета інертизації 1: інертизація для захисту від вибухів обумовлена особливостями виробництва.  
 • мета інертизації 2: інертизація елеваторної установки; метою інертизації є попереджувальний захист від вибуху, для гарантування безпечного подавання.

Приклади для зменшення концентрації кисню:  

 • склад, серверна/апаратні приміщення телекомунікацій, трансформаторні станції.

Захист людей

Концентрація інертного газу або зниження концентрації кисню у повітрі, які необхідні для інертизації середовища у приміщенні, можуть бути небезпечними для людей. Тому Настанова VdS 3527 вимагає встановлення там системи оповіщення для захисту життя і здоров’я людини. Основою для таких вимог стали Профспілкові норми безпеки і захисту праці BGR134 і BGI 888.

Ефективність і практичне застосування

Ефективність і можливості застосування системи інертизації та зниження концентрації кисню повинні бути засвідчені через процедури підтвердження відповідності, яку повинна ініціювати організація, що монтує систему. У рамках процедури підтвердження відповідності перевіряються окремі компоненти, взаємодія компонентів і принципи проектування даної системи. Сертифікат VdS видається тільки після узгодження кінцевої концепції.

Розрахунково-проектні роботи

За основу для визначення необхідної концентрації кисню на стадії проектування системи інертизації для попередження вибухів, як правило, беруться норми BGR 104. Спеціального нормативного документу щодо проектувально-розрахункових робіт для систем зниження концентрації кисню поки не існує. Під час роботи над VdS 3527 було розроблено методики випробування, які орієнтовані саме на особливі вимоги до зниження концентрації кисню. Отримані показники концентрації кисню позначаються як «поріг займистості». Дані методи випробування були включені до настанов.

Ще одним важливим моментом у розрахунковопроектних роботах є необхідність дотримання буферного інтервалу концентрації. Після визначення порогу займистості (у %) від нього необхідно відняти буферний інтервал в 1%. У попередній статті (F+S № 3/2011, стор. 60) про приклад застосування системи зниження концентрації кисню на складських приміщеннях фірми AMAG, Швейцарія, наведена схема управління для системи зниження концентрації кисню, на якій чітко відображено застосування буферного інтервалу.

У додатку A5 Настанов наведено перелік порогів займистості та розрахункової концентрації кисню для деяких речовин.

Аварійна ситуація

Настанови VdS 3527 не вимагають спеціальних засобів подачі інертного газу. У даному випадку можна використовувати пристрої, які є звичними та широковідомими: балони з інертним газом, електропроводка, установка розділення повітря або зовнішнє живлення. Оскільки не передбачено таких вимог до компонентів системи інертизації та зниження концентрації кисню, як, наприклад, до системи пожежогасіння, то VdS 3527 вимагає розробку концепції роботи системи на випадок аварійної ситуації. Якщо існує небезпека, що після спрацювання тривоги про досягнення рівня розрахункової концентрації 02 і небезпечна ситуація у приміщенні, що захищається не може бути виключена, то потрібно передбачити компенсуючи заходи. VdS 3527 не вказує на тип цих заходів, чи це мають бути інженерно-технічні, чи організаційні заходи. Інженерно-технічним рішенням може бути, наприклад, резервне джерело подачі інертного газу, а організаційним заходом – можливість підключення до газовоза для зовнішньої подачі інертного газу

Експлуатування системи інертизації та зниження концентрації кисню

Вимірювання концентрації кисню

Прийнято розміщувати пристрої вимірювання концентрації кисню таким чином, щоб можна було встановити, чи не перевищує загальний рівень концентрації кисню у приміщенні, що захищається, встановлений поріг (тривожний поріг). Окрім необхідної кількості інертизуючої речовини потрібно також забезпечити рівномірний розподіл інертної суміші у приміщенні, що захищається. Кількість, тип і розміщення пристроїв вимірювання залежать від ступеня ризику і від інертного газу. Це означає, що потрібно брати до уваги такі аспекти:  

 • вентиляція, потоки повітря, вихід повітря з приміщення;  
 • параметри приміщення (велика площа, вбудовані конструкції);  
 • складні місця, наприклад, шлюзи;  
 • інші індивідуальні особливості, які можуть вплинути на рівномірність і достатність концентрації інертного газу у приміщенні.

Система пожежної сигналізації

VdS 3527 вимагає, щоб кожна система зменшення концентрації кисню доповнювалася системою пожежної сигналізації згідно з VdS 2095. Проте, якщо всі учасники проекту і контролюючі органи дійшли згоди, що достатньо тільки компенсуючих заходів, то від даної вимоги можна відхилитися. VdS 3527 містить приклади за яких умов це може відбутися.

Інструктаж і навчання персоналу

VdS 3527 вимагає, щоб монтажна організація призначила та провела інструктаж щодо експлуатування системи щонайменше для двох відповідальних осіб.

Приміщення зі стало зниженим вмістом кисню повинні перебувати під відповідним наглядом за допомогою як технічних, так і/або організаційних заходів. Сторонні особи не повинні мати доступ до таких приміщень.

У приміщеннях, що захищаються або у прилеглих до них приміщеннях потрібно регулярно проводити інструктаж персоналу. Інструкції повинні містити щонайменше таку інформацію:

- для систем інертизації: заходи під час і після подачі інертного газу або сигналу тривоги;

- для систем зниження концентрації кисню: опис системи контролю доступу до приміщення, що захищається, правила поведінки у такому приміщенні.

Експлуатаційна документація

Ведення журналу експлуатації, в якому потрібно передбачити такі розділи:  

 • результати інспектування;  
 • сервісні і ремонтні роботи (їх причина і вид);  
 • усі інші події, які можуть впливати на роботу системи інертизації та зниження концентрації кисню (наприклад, спрацьовування, виведення з експлуатації, несправності).

Інші обов’язкові заходи

Якщо відбуваються зміни (щодо рівня пожежної або вибухової небезпеки, закритості приміщення, вентиляції), які мають негативний вплив на ефективність системи інертизації та зниження концентрації кисню, то про це потрібно повідомити страхові організації та провести відповідні налагоджувальні роботи, щоб система відповідала новим умовам.

Зміни та розширення системи інертизації та зниження концентрації кисню повинні проводитися монтажною організацією, яка має ліцензію на виконання робіт з відповідною системою.

Обслуговування

Щоб гарантувати стабільність роботи системи інертизації та зниження концентрації кисню відповідно до настанови потрібно проводити регулярні сервісні роботи, включно з періодичною інспекцією на відповідність технічним специфікаціям виробника.

Документація

Монтажна організація повинна надавати повну технічну інформацію для оцінки ризиків і ефективності роботи системи інертизації та зниження концентрації кисню.

Приймальні випробування

Системи інертизації та зниження концентрації кисню, які проектувалися і монтувалися згідно з даними настановами, проходять приймальні випробування VdS.

Системи згідно з даними настановами можуть і повинні проектуватися та монтуватися виключно організаціями, які отримали ліцензію VdS Schadenverh tung на виконання даних робіт.

Технічний нагляд

Системи інертизації та зниження концентрації кисню, які проектувалися і монтувалися згідно з даними настановами, а також існуючі ризики, перевіряються VdS щонайменше один раз на рік.

Перспективи

Система зниження концентрації кисню є новим словом сегменту систем протипожежного захисту, яка у майбутньому дасть нові можливості для протипожежного захисту. Тому VdS позитивно розглядає дане технічне рішення як додаткову можливість. Існують приклади застосування системи, де такий тип має переваги у порівнянні зі звичайними системами пожежогасіння (наприклад, морозильні камери).

При виборі такої системи необхідно брати до уваги, що потрібно ввести обмеження до перебування персоналу (професійний медичний огляд) і до кількості відвідувань приміщення, що захищається. При певних умовах, порівняно з іншими системами пожежної безпеки, велику роль мають значні експлуатаційні витрати через додаткове споживання електроенергії для вироблення азоту.

Матеріал люб’язно наданий організацією VdS


Возврат к списку


Материалы по теме:Охрана дома
Охота, охрана, спорт
kuzetkorgau.kz
http://letsgo-life.ru
Купить костюм на утренник в детском саду. Снеговики, зайчики, мишки
letsgo-life.ru
Наращивание ресниц салон
Салон красоты. Салон африканских причёсок
kseniya-resnichka.ru