Виявлення шляхів удосконалення нормативних вимог щодо протипожежного захисту будинків та споруд, на які відсутні норми проектування

07.07.2012

Лого УкрНДІЦЗ sm.jpgВисока вартість землі в центральних районах великих міст зумовлює зведення висотних будинків, зокрема з умовною висотою понад 100 м. Саме на більшість таких споруд і об’єктів не встановлені норми та правила будівництва.

Другою групою таких об’єктів є торгівельно-розважальні, виставкові центри і комплекси, котрі, як правило, складаються з декількох окремих частин: супермаркети продовольчих та непродовольчих товарів, виставкові зали, окремі невеликі магазини, кінотеатри, ігрові зали, боулінг, спортив ні майданчики тощо. Часто на таких об’єктах для покращення архітектурної композиції влаштовуються атріуми, панорамні ліфти, ескалатори та травалатори, що значно впливає на додержання безпечних умов евакуації людей під час пожежі, роботу пожежних та аварійних підрозділів.

     vadim_nizgnik.jpg    

     roman_ukhanskij.jpg

Вадим Ніжник
Начальник Науково-дослідного центру нормативно-правового регулювання
Укр НДІ ЦЗ

Роман Уханський
Заступник начальника Науково-дослідного центру
нормативно-правового регулювання
Укр НДІ ЦЗ 

Другою групою таких об’єктів є торгівельно-розважальні, виставкові центри і комплекси, котрі, як правило, складаються з декількох окремих частин: супермаркети продовольчих та непродовольчих товарів, виставкові зали, окремі невеликі магазини, кінотеатри, ігрові зали, боулінг, спортив ні майданчики тощо. Часто на таких об’єктах для покращення архітектурної композиції влаштовуються атріуми, панорамні ліфти, ескалатори та травалатори, що значно впливає на додержання безпечних умов евакуації людей під час пожежі, роботу пожежних та аварійних підрозділів.

пожежа.jpgСлід звернути увагу на те, що проектування, будівництво та експлуатація названих об’єктів пов’язані з потребою вирішення низки проблем, які виникають при збільшенні висоти будинків та їх площі, а саме:

 • підвищення рівня пожежної небезпеки, що вимагає в свою чергу необхідності значного підвищення вогнестійкості будівельних матеріалів та виробів, особливо несучих конструкцій, збільшення кількості евакуаційних шляхів, застосування нових ефективних систем пожежної автоматики;
 • застосування надійних та довговічних інженерних систем життєзабез печення (спеціальних ліфтів, автоматики, забезпечення водою, вентиляція та кондиціювання повітря, тощо);
 • створення необхідної кількості по жежних депо, що обладнані сучасною протипожежною технікою тощо.

Для вирішення поставлених завдань слід проаналізувати існуючі нормативні документи в цьому напрямку та найбільш проблемні питання, які пов’язані з будівництвом і на яке відсутні норми проектування.

На сьогоднішній день основоположні нормативно-правові вимоги пожежної безпеки до об’єктів будівництва викладені в Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 20.12.2006 року № 1764, розробленого з урахуванням вимог Директиви Ради Європи № 89/106/ЄЕС від 21.12.1998 року. Так, основними вимогами Технічного регламенту до споруд (щодо дотримання пожежної безпеки) є:

 • забезпечення несучої здатності конструкцій протягом визначеного часу;
 • обмеження поширення вогню та диму в споруді, а також на сусідні споруди і прилеглі території;
 • забезпечення евакуації людей із споруди або їх рятування в інший спосіб;
 • забезпечення безпеки рятувальних команд.

Потрібно зазначити, що будинки та споруди, на які відсутні норми проектування, проектуються за Індивідуальними технічними умовами (далі – ІТУ). Ці документи містять в собі вимоги до планування території, об’ємно-планувальних та конструктивних рішень будинків та споруд, в тому числі до евакуаційних шляхів та виходів, інженерного за безпечення (протипожежного водопостачання для внутрішнього та зовнішнього пожежогасіння, системи пожежної сигналізації, системи автоматичного пожежогасіння, вентиляції та протидимного захисту, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, електричного обладнання, аварійного освітлення, ліфтів в тому числі для транспортування пожежних підрозділів), організаційно-технічні заходи.

Крім того, під час проектування висотних будинків, торгівельно-розважальних та виставкових центрів слід також керуватися вимогами таких документів:

 • ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва [2];
 • ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення [4], які розповсюджуються на проектування будинків до 73,5 м умовної висоти;
 • ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення [3], які розповсюджуються на проектування будинків до 73,5 м умовної висоти;
 • ДБН В.2.2-23-2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі [5];
 • ДБН В.2.2-24-2009 Будинки споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків [6]. Ці норми розповсюджуються на проектування висотних житлових і громадських будинків з умовною висотою від 73,5 до 100 метрів;
 • ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів [7]. Ці норми поширюються на проектування підземних до 5-ти поверхів включно автостоянок та надземних до 9-ти поверхів включно;
 • НАПБ Б.07.025-2004 Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування [8];
 • ДБН В.2.5-56:2010 «Системи про типожежного захисту» [9] тощо.

Слід відмітити, що Державними будівельними вимогами [5 та 6] встановлені деякі нові підходи щодо проектування висотних будинків та торгівельно-розважальних і виставкових центрів, а саме:

 • згідно з Державними будівельними нормами [6] відстань до найближчого пожежного депо встановлена на межі не більше 2 км при русі шляхами міської транспортної мережі загального користування;
 • для висотних будинків передбачається можливість використання рятувальних пристроїв колективного користування. При цьому їх тип, кількість та місця розміщення повинні визначатися проектувальною організацією за узгодженням з органами державного по жежного нагляду;
 • встановлені значення площ по верху в межах протипожежного відсіку. Так, для висотних будинків ці значення становлять для готелів – 1500 м2, для житлових будинків – 2000 м2, в інших випадках – 2500 м2, а для торгівельних центрів залежно від їх поверховості та ступеня вогнестійкості, наприклад, для одноповерхових І-ІІ ступенів вогнестій кості – 3500 м2. При цьому для торгівельних центрів за умови улаштування автоматичних систем пожежогасіння таку площу можна збільшувати вдвічі;
 • як для житлових, так і для громадських висотних будинків в якості евакуаційних виходів приймаються незадим лювані сходові клітки типів Н1 та Н4, яких повинно бути не менше 2-х. При цьому незадимлюваних сходових кліток типу Н1 повинно бути не менше 50 % від загальної кількості незадимлюваних сходових кліток;
 • для висотних будинків під час визначення параметрів шляхів евакуації розрахункову кількість людей у будинку або приміщенні слід збільшувати в 1,25 рази від проектної кількості;
 • передбачена можливість розташу вання на шляхах евакуації розсувних (обертових) дверей. При цьому поряд з ними повинні влаштовуватися розпашні двері, які відчиняються за напрямком евакуації і відповідають вимогам [2] щодо евакуаційних виходів; 
 • всі будинки повинні оснащуватися засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі;
 • викладені сучасні вимоги щодо електрокабельного та електропровідникового обладнання;
 • під час розрахунку шляхів евакуації площу, яку займає один покупець в торгівельному залі, збільшено до 3 м2;
 • допускається враховувати під час евакуації з торгових залів сходи типу С2;
 • встановлені значення відстані від найбільш віддаленої точки торгівельного залу до найближчого евакуаційного виходу назовні або у сходову клітку та значення ширини евакуаційних виходів (дверей) із торгівельних залів, які визначають виходячи із об’єму залу та ступеня вогнестійкості будинку, та за розрахунком, виходячи з кількості людей, які евакуюються через вихід відповідно.

Але навіть незважаючи на вищезазначене слід відмітити, що питання про типожежного захисту висотних будинків та торгівельно-розважальних і вистав кових центрів вирішені не в повному обсязі. Так, залишаються невирішеними наступні питання:

 • проектування та будівництва будинків з умовною висотою понад 100 м, проекти яких на сьогоднішній день мають місце в Україні;
 • проектування багатофункціональ них комплексів, до складу яких входять як приміщення торгівлі, виставкові павільйони, так і розважальні приміщення, приміщення громадського харчування тощо;
 • незрозуміло, на рівні якого протипожежного перекриття (нижнього чи верхнього) технічного поверху, що поділяє висотний будинок на вертикальні протипожежні відсіки, слід влаштовувати карниз по контуру будинку, що виступає за межі фасаду не менше 0,75 м.
 • можливість відкривання протипо жежних дверей виходу на покрівлю крім автоматичних замків вручну іззовні, для безперешкодного доступу в будинок пожежних підрозділів із покрівлі;
 • можливість використання як альтернативу для протипожежних стін та перегородок протипожежних штор та (або) дренчерних водяних завіс.

Ці та інші питання опрацьовано під час розроблення на заміну [8] проекту нового нормативного документу «Методичні рекомендації з проекту вання громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та багатофункціональних комплексів щодо забезпечення їх протипожежного захисту». Під час розроблення проекту документу враховано вимоги чинної в Україні нормативної бази з питань пожежної безпеки, що діє в галузі будівництва; досвід проектування висотних будинків, багатофункціональних комплексів, що був накопичений під час розробок ІТУ; іноземний досвід проектування та будівництва таких об’єктів, що вивчався в інституті тощо.

Таким чином шляхами підвищення ефективності системи протипожежного захисту об’єктів, на які відсутні норми проектування є: 

 • розроблення необхідної нормативно-технічної та методичної бази для проектування і будівництва будинків та споруд, на які відсутні норми проектування, підвищення професійного рівня їх проектування, будівництва, експлуатації;
 • здійснення науково-технічного супроводу будівництва об’єктів, на які відсутні норми проектування відповідними організаціями відповідно до вимог ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів [10], в тому числі УкрНДІЦЗ, з метою розв’язання проблем, які не обумовлені нормативними документами та можуть виникнути на різних етапах життєвого циклу об’єкта.

Возврат к списку


Материалы по теме:Строительство домов
Прайс-лист на брус и дома из него. Строительство домов и коттеджей
gazobetondom.ru