З’їзд Українського союзу пожежної та техногенної безпеки

03.08.2015

10 червня поточного року відбувся 4 – й черговий з’їзд Українського союзу пожежної та техногенної безпеки. В роботі з’їзду прийняло участь понад сто делегатів – членів Союзу.

Під час роботи з’їзду для приведення Статуту УСПТБ у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання» були розглянуто, обговорено та затверджено необхідні для цього зміни. Крім того, на з’їзді була обговорена та прийнята Програма діяльності УСПТБ на 2015- 2020 р.р.

Делегатами заслухано звіт Президента-голови правління щодо діяльності Союзу у попередні роки та визнано його роботу задовільною, також був заслуханий звіт голови контрольно – ревізійної комісії щодо фінансового стану УСПТБ.

На з’їзді відбулись вибори Президента-голови правління , Першого віце-президента та членів правління.

В цілому робота з’їзду була динамічною і продуктивною.

Протокол

ІV чергового З’їзду

Громадської організації «Українського союзу

пожежної та техногенної безпеки» (УСПТБ)

«10» червня 2015 року м. Київ

Міжнародний виставковий центр,

Броварський проспект, 15

конференц-зал №2

Головуючий: Президент - Голова правління Українського союзу пожежної та техногенної безпеки Платкевич Борис Станіславович.

З’їзд Українського союзу пожежної та техногенної безпеки відкрив Президент - Голова правління Платкевич Б.С., який привітав присутніх та побажав делегатам з’їзду плідної праці та конструктивних рішень, здоров’я, успіхів та наснаги для нових творчих звершень.

Головуючий надав слово Першому Віце-президенту – заступнику голови правління Бондаренко О.М., який був затверджений згідно рішення засідання Правління від 27.03.2015р, протокол №18 - Головою оргкомітету з питань підготовки та організації з’їзду.

Бондаренко О.М. привітав делегатів та оголосив результати реєстрації делегатів з’їзду.

Попередньо на участь в роботі З’їзду було заявлено 131 делегатів. Прибуло на З’їзд, зареєстровано, перевірено та визнано дійсними повноваження 101 делегата.

Президент-Голова правління Платкевич Б.С. запропонував обрати робочий президіум в кількості 3-х чоловік, персонально запропонував наступні кандидатури:

Платкевича Б.С. - Президент-Голова Правління;

Бондаренка О.М. - перший віце-президент - заступник голови правління ;

Самсонової Т.О. - заступник голови секретаріату (секретар для ведення протоколу З’їзду).

Голосували: «За» - 99 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували - 2.

Рішення прийнято.

Головуючий повідомив делегатам з’їзду, що на попередньому з’їзді був обраний склад лічильної комісії на чолі з Головою Пітайчуком С.О. В зв’язку з тим, що по поважним причинам відсутній Голова лічильної комісії Пітайчук С.О., - необхідно обрати для роботи чергового з’їзду Голову лічильної комісії.

Президент-Голова правління Платкевич Б.С. запропонував кандидатуру Краснопьорова О.А., кандидата в члени правління.

Від делегатів З’їзду інших кандидатур не надійшло.

Голосували: «За» - 99, «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували - 2.

Рішення прийнято.

Вирішили: Головою лічильної комісії обрано Краснопьорова О.А.

Головуючий запропонував обрати редакційну комісію з’їзду, персонально головуючий запропонував наступні кандидатури: Юрчишину Н.І., Горелікова В.В., Бенедищука О.А.

Інші кандидатури членів редакційної комісії на З’їзді не пропонувались.

Вирішили: обрати до складу редакційної комісії З’їзду: Юрчишину Н.І., Горелікова В.В. та Бенедищука О.А.

Голосували: «За» - 99 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0, Не голосували - 2.

Рішення прийнято.

З відкриттям роботи З’їзду УСПТБ привітав заступник Голови Добровільної Пожежного Товариства України Завада В.М.

Головуючий оголосив порядок денний роботи З’їзду:

  1. Звіт Президента-Голови Правління УСПТБ.
  2. Затвердження звіту контрольно-ревізійної комісії.
  3. Зміни та доповнення до статуту Союзу.
  4. Обговорення та затвердження Програми діяльності Союзу на 2015-2020 роки.
  5. Вибори Президента-голови правління, першого віце-президента - заступника голови правління, членів правління, кандидатів в члени правління.
  6. Вибори голови та членів контрольно-ревізійної комісії.
  7. Вибори голови та членів лічильної комісії.

8. Різне

Вирішили: прийняти запропонований головуючим порядок денний.

Голосували: «За» - 101 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Головуючий запропонував затвердити регламент роботи з’їзду.

Для доповіді Президента-Голови правління - 20 хв.

Виступаючим – 3 хв.

Голосували: «За» - 101 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

Головуючий запропонував розпочати роботу З’їзду з обговорення 3-го питання порядку денного щодо змін та доповнень до статуту Союзу та наступним за ним обговорити і прийняти Програму діяльності Союзу та виносить дану пропозицію на голосування.

Голосували: «За» - 101 , «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

1. Зміни та доповнення до статуту Союзу.

Слухали: Платкевича Б.С., який запропонував делегатам З’їзду ознайомитись з порівняльною таблицею змін та доповнень до Статуту, яка виведена для зручності на екран. Дані зміни до Статуту розроблено відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання» (№ 5026-VI від 22.06.2012) та інших чинних законодавчих актів України.

Платкевич Б.С. надав слово юрисконсульту Союзу Юрчишиній Н.І.

Обговорення нової редакції Статуту Союзу ведеться окремим протоколом згідно до вимог чинного законодавства..

Протокол обговорення нової редакції Статуту Союзу додається ( Додаток 1)

Головуючий зазначив, що одним із питань для обговорення є створення дорадчого органу УСПТБ – Ради директорів та запропонував делегатам з’їзду визначитись та прийняти відповідне рішення по даному питанню.

При обговоренні даного питання поступила пропозиція створити Раду директорів Союзу.

Голосували: «За» - 97, «Проти» - 0, «Утримались» - 2, Не голосували - 2.

Рішення прийнято.

Вирішили: Створити Раду директорів Союзу

На голосування виноситься питання щодо періодичності проведення зборів Ради директорів,- 1 раз на півроку:

Голосували: «За» - 98 , «Проти» - 0, «Утримались» - 1, Не голосували - 2.

Рішення прийнято.

Президент-Голова правління Платкевич Б.С. запропонував доручити Юрчишиній Н.І. підготувати необхідні матеріали та подати їх Державному реєстратору за місцем знаходження для реєстрації внесених змін та доповнень до Статуту та виносить дану пропозицію на голосування:

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

2. Обговорення та затвердження Програми діяльності Союзу на 2015-2020 роки.

Платкевич Б.С. запропонував присутнім ще раз уважно переглянути проект Програми діяльності Союзу на 2015-2020 роки. Проект Програми був завчасно викладений на сайті Союзу для ознайомлення та надання при необхідності зауважень та пропозицій.

Під час обговорення проекту Програми надійшли уточнення, доповнення та пропозиції, які виділені шрифтом, а саме в пунктах щодо:

· захисту законних прав та представлення інтересів членівУкраїнського союзу пожежної та техногенної безпеки (УСПТБ) в профільних міністерствах та відомствах, зокрема в Мінрегіоні, Мінекономіки, ДСНС, ДРС, зменшення регуляторного тиску та сприяння розвитку діяльності його членів на ринку пожежної та техногенної безпеки України;

· зважаючи на набутий позитивний досвід у розробці та впровадженні державних будівельних норм та галузевих стандартів з визначеним рівнем якості, спільно з ТК 315, ТК 25 та ДСНС України та на підставі Закону України «Про стандартизацію»напрацювати низку стандартів на рівні EN і ISO у сфері пожежної і техногенної безпеки, необхідних для покращання діяльності на ринку;

· здійснення безпосередньої роботи щодо запровадження на законодавчому рівні інституту саморегулювальних організацій і зокрема встановлення саморегулювання на ринку продукції, робіт та послуг протипожежного призначення та забезпечення техногенної безпеки з врахуванням Європейського та світового досвіду;

· наполегливої роботи з забезпечення належного рівня якості продукції, робіт та послуг протипожежного призначення, запровадження Меморандуму якості учасників ринку пожежної та техногенної безпеки.

Головуючий пропонує присутнім прийняти Програму діяльності Союзу на 2015-2020 рр. з уточненнями в цілому:

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Програму діяльності Союзу на 2015-2020 р.р. з урахування вищезазначених пропозицій та доповнень прийняти в цілому.

2. Редакційній комісії відкоригувати Програму діяльності Союзу на 2015-2020 р.р. з урахуванням уточнень та доповнень та викласти для інформації на сайті Союзу.

3. Звіт Президента-Голови Правління УСПТБ.

Президент-Голова Правління Платкевич Б.С. доповів присутнім делегатам про результати діяльності Союзу за 2010-2015 р.р.

За даний період було проведено: 7 конференцій, 19 засідань Правління, 4 Міжнародні науково-практичні конференції, остання з яких була проведена в м. Львові 10-12 грудня 2015р.

Союз також приймав активну участь в організації і проведенні тематичних спеціалізованих виставок, семінарів, круглих столів.

За безпосередньою участю Союзу та у співпраці з ДСНС та Державною регуляторною службою розроблені нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності на ринку протипожежного захисту, які ще не узгоджені із-за наявності спірних питань.

Завершено роботу над розробкою нового видання ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», який вступає в дію з 01 липня 2015р.

Напередодні з’їзду, 5 червня, в ДСНС відбувся круглий стіл з питань розвитку галузі, де була представлена презентація Союзу щодо підтримки галузі пожежної охорони та безпеки через європейську стандартизацію. Також була досягнута домовленість з керівництвом ДСНС щодо відновлення проведення спільних тематичних семінарів, науково-практичних конференцій.

Президент-Голова правління Платкевич Б.С. проінформував присутніх, що при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України створена Керівна рада національного органу стандартизації, до якої ввійшли шляхом рейтингового відбору від Союзу Платкевич Б.С., від Асоціації «Укрелектрокабель» Пушкар А.П., від УФІБ Черкашин О.І., від УкрНДІЦЗ Ніжник В.В.

До складу Громадської ради Мінрегіону України від Союзу включено Президента-Голову правління Платкевича Б.С.

До складу Експертно- апеляційної ради при Державній регуляторній службі України повторно введено Президента-голову Правління Платкевича Б.С.

Мінрегіоном України делеговано Платкевича Б.С. в Національне Агенство з Акредитації для участі в роботі комісії щодо діяльності органів з оцінки відповідності.

Рішенням Правління та Конференції створено Фаховий клуб Союзу, діяльність якого передбачається у форматі участі активних учасників, які хочуть творити історію розвитку галузі. Завдання Клубу поєднати в спільній діяльності найактивніших членів УСПТБ.

Платкевич довів до відома, що представники УСПТБ прийняли участь у роботі чергової Генеральної асамблеї «Еurаlarm», яка відбулася у Відні 18-19 травня ц.р. Звернув увагу, що Союзом продовжується співпраця із міжнародними організаціями фахового напрямку та громадськими організаціями іноземних держав.

Продовжується робота з підготовки кадрів для ринку пожежної безпеки згідно отриманих ліцензій НТЦ УСВППП на надання освітніх послуг з отриманням диплому державного зразку. Проводиться підготовка до атестації експертів та інженерів-проектувальників в частині дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки. Також НТЦ УСВППП отримано дозвіл на проведення навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств. Крім того, НТЦ УСВППП є базовою науковою організацією Мінрегіону України з січня 2013р.

Голосували за визнання роботи Президента-Голови правління за звітний період 2010-2015 рр. – задовільно:

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

4. Про затвердження звіту контрольно-ревізійної комісії Союзу.

Платкевич Б.С. запропонував делегатам З’їзду заслухати та затвердити звіт контрольно-ревізійної комісії щодо фінансової діяльності УСПТБ за період 2010-2015 р.р. та зауважив, що даний звіт розглядався на засіданні Правління (протокол №18 від 27.03.2015 р.).

Делегати заслухали звіт контрольно-ревізійної комісії Союзу.

Головуючий пропонує делегатам затвердити звіт контрольно-ревізійної комісії та виносить дане питання на голосування.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: звіт контрольно-ревізійної комісії затвердити

5. Про обрання Президента – Голови Правління, Першого Віце-Президента- Заступника Голови Правління, членів Правління та кандидатів у члени Правління УСВППП.

Головуючий зазначив, що у відповідності до п. 5.1. та 5.6. Статуту Президент – Голова Правління, Перший Віце-Президент-Заступник Голови Правління, члени та кандидати у члени Правління обираються З’їздом простою більшістю голосів.

Головуючий звернувся до присутніх з проханням надати кандидатури на посаду Президента – Голови Правління.

Слухали: Голову секретаріату Бенедищука О.А., який зазначив, що попередньо від членів Союзу та регіональних осередків надійшла пропозиція щодо однієї кандидатури на посаду Президента-Голови Правління УСПТБ - Платкевича Бориса Станіславовича.

Слухали: Члена правління Лук’янова О.О., який позитивно відзначив роботу Платкевича Б.С. на посаді Президента-голови правління та рекомендував його кандидатуру для переобрання на цю посаду.

Від делегатів З’їзду інших кандидатур не надійшло.

Отже, для обрання на посаду Президента – Голови Правління виноситься кандидатура Платкевича Бориса Станіславовича і ставиться головуючим на голосування.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: на посаду Президента – Голови Правління обрано Платкевича Бориса Станіславовича.

Слухали: Президента – Голову Правління Платкевича Б.С., який запропонував на посаду Першого Віце-Президента - Заступника Голови Правління кандидатуру Бондаренка Олега Мусійовича.

Від делегатів З’їзду інших кандидатур не надійшло.

Отже, для обрання на посаду Першого Віце-Президента-Заступника Голови Правління виноситься кандидатура Бондаренко Олега Мусійовича і ставиться головуючим на голосування:

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: Першим Віце-Президентом – Заступником Голови Правління обрано Бондаренко О.М.

Головуючий повідомив присутнім делегатам, що в процесі підготовки до З’їзду секретаріатом було направлено членам Правління, в регіональні осередки та членам Союзу листа з проханням подати списки кандидатів у члени Правління та зазначив, що активність щодо надання інформації могла б бути значно вищою.

Президент-Голова правління Платкевич Б.С. звернувся до присутніх з проханням підтримати його пропозицію щодо включення до нового складу Правління кандидатури Правління 2010-2015рр:

1. Лук’янов О.О.

2. Єпішин О.В.

3. Каптур О.Р.

4. Завада В.М.

5. Пітайчук С.О.

6. Карась М.Г.

7. Буря В.П.

8. Мисевич І.З.

9. Василенко І.Р.

10. Носач В.О.

Слухали: Фадєєва Є.Е., генеральний директор ТОВ «Фірма Рубіж», який зауважив, що до складу Правління входять фахівці різних направлень діяльності ринку протипожежного захисту, начебто охвачені усі сфери та напрямки та висловив думку щодо включення до складу Правління висококваліфікованого фахівця з питань блискавкозахисту Баранника Є.Я.

Делегати підтримали дану пропозицію.

Платкевич Б.С. зауважив, що в зв’язку з цим необхідно внести зміни до Статуту щодо кількісного складу Правління – 13 осіб та виносить дану пропозицію на голосування:

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Включено до списку голосування наступних кандидатів:

1. Лук’янов О.О.

2. Єпішин О.В.

3. Каптур О.Р.

4. Завада В.М.

5. Пітайчук С.О.

6. Карась М.Г.

7. Буря В.П.

8. Мисевич І.З.

9. Василенко І.Р.

10. Носач В.О.

11. Баранник Є.Я.

Поступила пропозиція голосувати списком.

Головуючий ставить на голосування дану пропозицію:

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

На голосування виноситься запропонований склад Правління за наступним списком:

1. Лук’янов О.О.

2. Єпішин О.В.

3. Каптур О.Р.

4. Завада В.М.

5. Пітайчук С.О.

6. Карась М.Г.

7. Буря В.П.

8. Мисевич І.З.

9. Василенко І.Р.

10. Носач В.О.

11. Баранник Є.Я.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: до складу Правління УСПТБ обрано:

1. Лук’янов О.О.

2. Єпішин О.В.

3. Каптур О.Р.

4. Завада В.М.

5. Пітайчук С.О.

6. Карась М.Г.

7. Буря В.П.

8. Мисевич І.З.

9. Василенко І.Р.

10. Носач В.О.

11. Баранник Є.Я.

На розгляд виноситься питання щодо обрання 5-ти кандидатів в члени Правління.

Запропоновано наступні кандидатури:

Лесик К.Е.

Краснопьоров О.А.

Мамут Н.І.

Чернишов С.М.

Савицька Л.В.

Поступила пропозиція голосувати списком.

Головуючий ставить на голосування дану пропозицію:

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

На голосування виносяться запропоновані кандидатури кандидатів в члени правління:

Лесик К.Е.

Краснопьоров О.А.

Мамут Н.І.

Чернишов С.М.

Савицька Л.В.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: кандидатами в члени Правління УСПТБ обрано:

Лесик К.Е.

Краснопьоров О.А.

Мамут Н.І.

Чернишов С.М.

Савицька Л.В.

6. Обрання Голови Ради директорів

Головуючий запропонував делегатам визначитись з кандидатурою на посаду Голови Ради директорів Союзу.

Запропоновано кандидатуру Єпішина О.В.

Делегати підтримали кандидатуру Єпішина О.В.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: Головою Ради директорів обрано Єпішина О.В.

7. Про обрання членів Контрольно-ревізійної комісії УСПТБ.

Головуючий запропонував присутнім надати кандидатури для обрання членів Контрольно-ревізійної комісії на наступний термін.

Делегати запропонували наступних кандидатів:

1. Пушкар А.П.

2. Шаповалов П.Л.

3. Савицька Л.В.

Поступила пропозиція голосувати списком.

Головуючий ставить на голосування дану пропозицію:

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Головуючий виносить питання про обрання членів Контрольно-ревізійної комісії згідно списку на голосування.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: До складу Контрольно-ревізійної комісії обрано:

Пушкара А.П.

Шаповалова П.Л.

Савицьку Л.В.

8. Про обрання лічильної комісії УСПТБ.

Головуючий запропонував присутнім надати кандидатури в члени лічильної комісії. Делегати запропонували наступних кандидатів:

Краснопьорова О.А.

Сороку Н.В.

Любарську О.Ю.

Охрименко І.А.

Козачинську В.М.

Поступила пропозиція голосувати списком.

Головуючий ставить на голосування дану пропозицію:

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Головуючий поставив питання про обрання членів Лічильної комісії згідно списку на голосування.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: До складу лічильної комісії обрано:

Краснопьорова О.А.

Сороку Н.В.

Любарську О.Ю.

Охрименко І.А.

Козачинську В.М.

9. Різне

Президент-Голова правління Платкевич Б.С. звернувся до делегатів З’їзду з проханням визначитись щодо дати та місця проведення Міжнародної науково-практичної конференції на яку б доречно було залучити представників пожежної секції Асоціації «Еurаlarm», робота якої запланована на 3 грудня 2015р.

Запропоновано провести Міжнародну науково-практичну конференцію 2-3 грудня 2015 року в м. Києві.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Вирішили: Провести Міжнародну науково-практичну конференцію 2-3 грудня 2015 року в м. Києві.

Президент-Голова правління Платкевич Б.С. звернувся до присутніх щодо визначення розміру щомісячних членських внесків.

Запропоновано не змінювати розмір щомісячних членських внесків, залишити 400 грн. для колективних членів та 50 грн. для індивідуальних.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Платкевич Б.С. повідомив присутніх щодо проведеної роботи директором підприємства «С.П.А.С», м.Рівне - Парфенюком В.А. з розробки макетів нагрудних знаків і Почесної нагороди УСПТБ та надав йому слово.

Парфенюк В.А. ознайомив присутніх більш детально з макетами нагрудних знаків і Почесної нагороди УСПТБ. Макети нагрудних знаків виведені на екран, а макет Почесної нагороди представлений наяву.

При обговоренні даного питання прийнято рішення дані макети прийняти за основу з подальшим обговоренням на найближчому засіданні Правління, а прийняття остаточного рішення винести для обговорення на Конференції в грудні місяці.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Платкевич Б.С. звернувся до присутніх визначитись щодо необхідності створення печатного органу Союзу.

При обговоренні даного питання прийнято рішення доручити секретаріату звернутися до головних редакторів журналів у сфері безпеки з пропозицією щодо системної співпраці з наданням журнальних площ без проведення редагування з їхнього боку.

Правлінню вжити заходів щодо створення нового інтернет-сайту Союзу та на найближчому засіданні правління розглянути питання щодо доцільності заснування власного друкованого органу УСПТБ.

Голосували: «За» - 101, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

Президент-Голова правління Платкевич Б.С. проінформував присутніх щодо прийнятого рішення на засіданні Правління від 4.06.2015р про вступ підприємства «Пайрокул», м.Київ в члени УСПТБ та вручив свідоцтво члена Союзу і значок УСПТБ директору ТОВ «Пайрокул» .

Головуючий привітав осіб обраних до складу керівних органів УСПТБ, подякував учасникам за активну участь в роботі з’їзду та оголосив ІV черговий З’їзд Українського союзу пожежної та техногенної безпеки закритим.

Головуючий Б.С. Платкевич

Секретар Т.О. Самсонова


Возврат к списку