«ОПЕРАЦІЯ «И»

09.11.2015

Так би можна було б назвати процес, що нині відбувається довкола вже затвердженого і впровадженого до «життя» документу.

В УСПТБ відбулось розширене засідання робочої групи з розгляду претензій ДСНС до Додатку И ДБН В.2.5 – 56:2014 «Системи протипожежного захисту»

На початку листопада в приміщенні секретаріату Українського союзу пожежної та техногенної безпеки (УСПТБ) відбулося засідання робочої групи з обговорення Додатку И ДБН В.2.5 – 56:2014 «Системи протипожежного захисту», зокрема щодо доцільності взагалі цього додатку або внесення до нього певних змін.

Наша довідка

Нагадаємо, що ДБН В.2.5-56:2014 був розроблений УСПТБ за участю Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (УкрНДІЦЗ) на заміну застарілого ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».

Документ був погоджений з ДСНС України і затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) від 13.11.2014 № 312 зі змінами внесеними цим міністерством Наказом № 148 від 30.06.2015 року. Втратили чинність розділ 5 «Противодымная защита при пожаре» і додаток 22 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

В оновленій редакції ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (СПЗ) встановлено основні положення і вимоги щодо проектування, монтування, перевіряння, підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту, а саме: автоматичних систем пожежогасіння; систем пожежної сигналізації; систем оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей; систем протидимного захисту; систем централізованого пожежного спостерігання; диспетчеризації.

DSCN4160.jpg

Вимоги цих будівельних норм є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність на території України, незалежно від їхніх форм власності.

Начебто документ всіх задовольняв, був затверджений і вже можна ним керуватися, і вже керувалися. Проте, намагання щодо внесення змін, так би мовити вдосконалення, ДБН В.2.5 - 56:2014 тривають й донині. Зокрема, занепокоєння у когось чомусь викликав Додаток И, який є суто довідковим і РОЗ’ЯСНЮЄ певні нюанси перевірки відповідності СПЗ (приймання їх до експлуатації).

До ПП «Науково-технічного центру УСВППП Українського союзу пожежної та техногенної безпеки» як базовій організації, що здійснює супровід ДБНу, надійшов лист від структурного підрозділу Мінрегіону – Управління технічного регулювання та науково-технічного розвитку, яким воно доручає «з метою уникнення помилкового тлумачення положень ДБН В.2.5 – 56:2014 «Системи протипожежного захисту» терміново розробити зміни до зазначених норм та подати на розгляд до Міністерства. Потрібно сказати, що дані вимоги виходять з відповідного доручення Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. Враховуючи стислий термін розробки, пропозиції щодо змін в зазначений документ потрібно погодити з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною регуляторною службою України.

За словами Президента–Голови Правління УСПТБ Бориса Платкевича, були здійснені відповідні консультації щодо зазначеної проблематики, свої роз’яснення надали провідні фахівці профільних підприємств, компаній, юристи. До НТЦ УСВППП, окрім листа Мінрегіону, з пропозиціями від ДСНС надійшли листи і від інших зацікавлених сторін зі своїм баченням щодо даного питання – від МВС, СБУ, Державної регуляторної служби.

Все це і стало предметом обговорень на засіданні робочої групи. В заході, окрім керівництва Правління УСПТБ, взяли участь члени Правління Союзу – представники провідних компаній і підприємств різних форм власності, члени УСПТБ, провідні фахівці ДСНС, УкрНДІЦЗ, ДРС, представники ЗМІ та юристи.

Загалом проблематика засідання точилася навколо юридичної площини, адже до самого ДБНу, так би мовити, до його тіла питань нема. Неоднозначне сприйняття деякими поважними зацікавленими сторонами тексту Додатку И і викликало потребу у з’ясуванні їх офіційних позицій та виробленні спільного рішення. На думку керівництва ДСНС, яка знайшла своє відображення у пропозиціях надісланих до Мінрегіону і які були стисло озвучені на засіданні робочої групи, Додаток И до ДБН В.2.5 – 56:2014, який начебто суперечить чинному законодавству, потребує або скасування, або внесення до нього ретельних змін.

Так, головний інспектор відділу нормативно-технічної роботи Департаменту держнагляду та контролю ДСНС, підполковник с.ц.з. Володимир Федюк сказав, що на думку ДСНС Додаток И не є предметом саме цього ДБНу, зокрема, того що стосується порядку взаємодій суб’єктів господарчої діяльності. Це, за словами Володимира Федюка, може бути предметом іншого нормативного документу, нормативно-правового акту. Тобто, із скасуванням цього додатку можливо і виникне потреба у розробці іншого документу, або це буде інструкція, настанова, або може це буде окремий стандарт, який визначатиме процедуру оцінки відповідності змонтованої СПЗ. На його думку потрібно обговорювати подальші дії з цього питання.

За словами начальника НДЦ технічного регулювання УкрНДІЦЗ підполковника с.ц.з. Вадима Ніжника інститут вважає, що такі взаємовідносини, як оцінка відповідності, повинні регулюватися або технічними регламентами, або нормативно-правовими актами, які встановлюються, як мінімум Постановою Кабміну. Представник УкрНДІЦЗ вважає незрозумілим, навіщо у додатку, навіть, якщо він є довідковим, давати тлумачення, дублювання положень чинного законодавства. На його думку в ДБНі повинні бути викладені норми лише технічного характеру.

Борис Платкевич погодився з Вадимом Ніжником, зауваживши, що питання оцінки відповідності не повинні регулюватися Державними будівельними нормами, але вони і не регулюються ними. Борис Станіславович наголосив, що Додаток И є лише довідковим не є обов’язковим до виконання і посилається на відповідні норми чинного законодавства.

Борису Станіславовичу прийшлося звернутися до Статті 1 Закону України «Про будівельні норми», Статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і, зачитавши їх, звернути увагу всіх присутніх на відсутність протиріч положень Додатку И із зазначеними законами. Також він зауважив, що у минулому ДБН В.2.5-56:2010 також мав довідкові норми і до них чомусь не було претензій, є довідкові додатки і в інших ДБНах і в існуючих і в тих, що нині розробляються.

DSCN4165.jpg

Нагадав спікер і Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», тобто не ДБН регулює відносини, що виникають у зв’язку з розробленням та прийняттям технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а саме Закон. До речі, в ньому є цілий розділ, присвячений добровільній оцінки відповідності.

За словами Бориса Станіславовича, якщо всі погодяться на те, щоб не скасовувати Додаток И, а лише внести до нього зміни, то тоді можуть бути пропозиції від ДСНС, від УкрНДІЦЗ, що в ньому треба убрати, а що додати. Але, якщо їхня принципова позиція – скасувати додаток, то УСПТБ буде знову звертатися до Мінрегіону, ДРС, до Мінюсту, юридичних компаній за роз’ясненнями та консультаціями.

На думку юриста УСПТБ Наталії Юрчишиної, в Додатку И ДБН В.2.5 – 56:2014 не містяться правові норми, які угляділи в ньому представники ДСНС, і він є цілком довідковим. Наталія Іванівна підтримала пропозицію залишити Додаток И, як довідковий і корисний, не лише під час здавання робіт в експлуатацію, а й для об’єктів, що вже експлуатуються. За її словами, доцільно тільки внести певні зміни у додаток, наприклад, скоротити його. Можливо це посприяє досягненню консенсусу зі всіма зацікавленими сторонами.

Її доповнив і підтримав заступник директора компанії «Скай Груп Консалтинг», що надає послуги у сфері пожежної та техногенної безпеки, Олексій Гладишко. Він, зокрема зауважив, що ДБН В.2.5 – 56:2014 «Системи протипожежного захисту» був погоджений з керівництвом ДСНС і підписуючи тоді цей документ ніяких питань не виникало. Ці питання почали виникати після зміни керівництва ДСНС. Він підкреслив, що ринок завжди відкритий і готовий до співпраці з ДСНС над нормативно-правовою базою.

На підтримку пропозиції щодо внесення змін до Додатку И виступили й інші учасники засідання: віце-президент УСПТБ з питань пожежної безпеки Володимир Носач, член УСПТБ Олександр Лагода, представник компанії «Променергоремонт» Сергій Пономарьов та інші.

Підсумовуючи обговорення питання щодо доцільності Додатку И і внесення певних змін до його змісту, Президент–Голова Правління УСПТБ Борис Платкевич зазначив: «Якщо ми повинні опрацювати це питання і спрямувати своє бачення на погодження у ДСНС і ДРС, то ми це обов’язково зробимо. Також ми проконсультуємось з відповідними міністерствами і відомствами, юридичними службами всіх зацікавлених сторін, отримаємо їх висновки і підготуємо вдосконалений варіант документу, тобто внесемо зміни в Додаток И, можливо його скоротимо».

Більш детально, про спільне рішення (протокол) засідання робочої групи можна буде ознайомитися на сайті УСПТБ.

Костянтин Бекещенко, F+S 


Источник:  f+s

Возврат к списку


Краны для хамама
Все аксессуары для хамама: кесе, курны, краны, полотенца, мыло и др
legkyi-par.ru